fulltext
klíčová slova
a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  o  p  q  r  s  t  u  v  w  x  y  z London Metropolitan Archives

London Metropolitan Archives

LMA je archivem materiálů týkajících se Londýna a života v něm, jako i lidí, kteří tady žijí a pracují. Archiv obsahuje zhruba 72 km archivního materiálu v různých formátech (mapy, stavební plány, záznamy matriky, audiovizuální materiál, fotografie, plakáty atd). Audiovizuální sbírka obsahuje přibližně 2200 filmů a videí. Většina z nich je specificky o Londýně, nebo byli vytvořeny jako informační zdroj pro Londýňany. V rámci AV sbírky je největší ucelenou kolekcí série vzdělávacích videí natočených v 80. letech Inner London Education Authority. AV sbírka obsahuje témata jako bydlení, dálnice, rozvoj a vzdělávání, slavné pohřby apod.

Online katalog LMA

Cílem archivu je sbírat, uchovávat a zpřístupňovat veřejnosti archivní materiály týkající se Londýna, lidí a životě v něm. Archiv je veřejný. LMA pořádá též různé vzdělávací akce pro školy i veřejnost.

London, archiv, UK

Institucionální, profesní, rovné podmínky přístupu

Veřejný bez omezení, on-line

Institucionálně vázaná profesionální produkce