fulltext
klíčová slova
a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  o  p  q  r  s  t  u  v  w  x  y  z výukové programy

informace o kurzech, seminářích a výukových programech (zejména) z oblasti audiovizuální kultury

Program/atelier/obor Organizace
Elektroakustiscká a multimediální tvorba - katedra skladby HAMU
AMU
AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE
Digitální média - Katedra mediálních studií a žurnalistiky
FSS MU
Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita
Mikrobiologie
1. LF UK
1. lékařská fakulta UK v Praze
Biomechanika
1. LF UK
1. lékařská fakulta UK v Praze
Molekulárna biológia
LF UK
Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Klinická biochemie
LF UK
Lékařská fakulta UK v Hradci Králové
Lékařská chemie a biochemie
LF MU
Lékařská fakulta MU v Brně
Sociální lékařství
LF MU
Lékařská fakulta MU v Brně
Neurovědy
LF MU
Lékařská fakulta MU v Brně
Lékařská biofyzika
LF UK
Lékařská fakulta UK v Hradci Králové
Zobrazovací metody v lékařství
1. LF UK
1. lékařská fakulta UK v Praze
Biomedicínska informatika
1. LF UK
1. lékařská fakulta UK v Praze
AV ČR
Akademie věd České republiky
Studia nových médií
FF UK
Filozofická fakulta UK v Praze
Intermediální tvorba
UUD
Ústav umění a designu ZČU v Plzni
Institut intermédií
AMU
AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE
FEL ČVUT
Elektrotechnická fakulta ČVUT v Praze
Ateliér intermédiá
FAVU VUT
Fakulta výtvarných umění VUT v Brně
Ateliér nových médií I - škola Markuse Huemera
AVU
Akademie výtvarných umění v Praze
Teorie interaktivních médií
FF MU
Filozofická fakulta MU v Brně
Ateliér performance
FAVU VUT
Fakulta výtvarných umění VUT v Brně
Multimédiální design
UUD
Ústav umění a designu ZČU v Plzni
Ateliér nových médií
FU TU
Fakulta umení TU v Košiciach
Katedra Intermediálnej a Audiovizuálnej tvorby
FVU AKU
Fakulta výtvarných umení AKU v Banskej Bystrici
Katedra Intermédií a multimédií
VŠVU
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Ústav filmu a audiovizuální kultury
FF MU
Filozofická fakulta MU v Brně
Vizuální komunikace, obor digitální média
FA TUL
Fakulta architektury TU v Liberci
Katedra filmových studií
FF UK
Filozofická fakulta UK v Praze
Centrum globálních studií Akademie věd ČR a UK
AV ČR
Akademie věd České republiky

Katedra elektronické kultury a sémiotiky
FHS UK
Fakulta humanitních studií UK v Praze
Katedra elektronického obrazu
FUD UJEP
Fakulta umění a designu, UJEP v Ústí
Ateliér nových médií II - škola Veroniky Bromové
AVU
Akademie výtvarných umění v Praze
Doktorandské programy
Ateliér multimédia
FAVU VUT
Fakulta výtvarných umění VUT v Brně
Ateliér video
FAVU VUT
Fakulta výtvarných umění VUT v Brně
Centrum audiovizuálních studií
FAMU
FILMOVÁ A TELEVIZNÍ FAKULTA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE