fulltext
klíčová slova
a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  o  p  q  r  s  t  u  v  w  x  y  z The Media Archive for Central England, University of Leicester: Rozhovor s Richardem Shentonem

Udvardyová Lucia
  29. listopad 2008

Rozhovor s Richardem Shentonem z The Media Archive for Central England at the University of Leicester, Great Britain.


Rozhovor

Jakou strukturu má váš archiv? Jaký druh materiálu do něj vkládáte?
Mediální archiv pro střední Anglii (Media Archive for Central England) je uznávaným, státním regionálním archivem pro vládní regiony z oblasti východních a západních Midlands. Jsme registrovanou neziskovou organizací ve Velké Británii a společností s ručeným omezením. Máme dozorčí radu, která dohlídá na aktivity archivu. Sídlíme v prostorách Univerzity v Leicesteru, Ubytování nám poskytuje univerzita zdarma, i navzdory tomu, že jsme od ní úplně nezávislí.
Finance získáváme od britské vlády přes regionální agentury východních a západních Midlands: EM Media a Screen WM. K tomu je ještě třeba přidat prostředky, které máme k dispozici v rámci projektu a také komerční příjmy.
Naše akvizičná politika je ovlivněna potřebami regionů, kterým sloužíme. Naším cílem je, aby bylo kulturní dědictví (pohyblivých obrazů – moving images) zachováno pro budoucí generace a také pro účely výzkumu. Jsme informačním centrem, kde lidé můžou najít informace o filmových záznamech regionu Midlands. Materiál není limitován časem nebo formátem, jen geograficky. Jestli není pro nás určitá sbírka vhodná, navrhneme, aby zájemci kontaktovali jiný archiv.
Je váš archiv online nebo fyzický?
Snažíme se ponechat videa v jejich původním formátu tak dlouho, jak je možné, a také vytváříme kopie jejich masterů (sub-masters). Z těchto vysoce kvalitních kopií vytváříme kopie, které jsou následně přístupné veřejnosti. Tyto kopie se ocitnou na internetu, ale měli by být považovány za kopie materiálu, který je uskladněn ve vhodných prostorách. Nenahrazují proces kopírování a uskladnění.

Zvyšuje archiv zájem o vaši instituci jako takovou?
Sbírka, kterou disponujeme, zvyšuje prestiž naší organizace. Například archivujeme regionální zprávy televize ITV i její programovou sbírku. Je to důležitá sbírka nejen pro region, ale i pro celý stát, a díky tomu je naše pozice v porovnání s jinými archivy lepší. Sbírku MACE nepovažujeme ale jen za sbírku jako takovou. Jsme organizací, která se snaží poskytovat archivní služby (archive service) regionu východních a západních Midlands. Jinak řečeno, jsme místem, kde někdo třeba z Birminghamu může najít určitý titul, informace o uchovávání/konzervaci filmu a videa, kde si daný titul může shlédnout, ale je to také organizace, kde můžou jednotlivci a organizace uskladnit své audiovizuální sbírky.
Je archiv využíván k účelům spolupráce? Prosím specifikujte (typ spolupráce, pole spolupráce, atd)?
Velká část naší práce je založena na partnerství s jinými organizacemi napříč regionem Midlands, ale také na národní úrovni. V archivu MACE pracují jen 4 lidé, takže potřebujeme spolupracovat s jinými institucemi, abychom dosáhli své cíle.
Je archiv využíván k vzdělávacím účelům? Jaké poznatky/dovednosti můžou studenti získat prací s vašim archivem?
Je to jeden z naších primárních cílů – od výuky na úrovni vyššího vzdělávání (sídlíme v prostorách Univerzity v Leicesteru, a univerzitě poskytujeme „pedagogické balíčky“ (teaching packages). Také pracujeme s pedagogy základního a středního stupně. Studenti získají díky používaní filmového archivu různé poznatky z oblastí archivů, mediální výuky (media literacy), hudební technologie, umění, atp.
Vytváří zájem profesionální veřejnosti o váš archiv nové aktivity/oblasti výzkumu v rámci vaší instituce?
Bohužel z časových důvodů se v této oblasti spoléháme na partnerství s akademickými pracovníky a jiné organizace.
Mohli byste popsat proces tvorby vašeho archivu – redakční stránka, přístup (otevřený – uzavřený), atd?
Náš akviziční postup je k dispozici na následujících stránkách (http://www.macearchive.org.uk/SiteData/Default/Media/Pdf/AcquisitionPolicy-AmendedForWeb.pdf).
Jakým způsobem se titul stane součástí vašeho archivu?
Po selekci a v průběhu dokumentace.
Spolupracujete s podobnými archivy?
Jsme součástí sítě státních regionálních filmových archivů v Anglii, se kterými úzce spolupracujeme. Kromě toho také spolupracujeme s anglickými národními archivy Imperial War Museum a British Film Institute.
Jak se váš archiv vypořádává s problematikou autorských práv?
Bohužel nevlastníme žádná práva k materiálu, o který pečujeme.
Máte nějaké tipy z oblasti autorských práv v kontextu archivů?
Neporušovat zákon.
Je veřejný interface jediný, který máte momentálně k dispozici, nebo máte různá interface (archivní, interní, internet)?
Naším hlavním veřejným interfacem jsou naše webové stránky, které obsahují databázi, krátké úryvky malého procenta záznamů, které jsou v databázi. Databáze je aktualizována z interní databáze ACCESS. Také poskytujeme informace emailem, telefonicky nebo písemně.
V jakém formátu archivujete tituly?
V originálním formátu jednotlivých titulů. Následně uděláme jejich digitální kopie, vytvoříme jejich sub master (na digibeta) a také prohlížecí kopii (beta SP). Posledně zmiňovanou kopii používáme jako základ pro další kopie.
Mohli byste popsat proces tvorby metadat k materiálům vašeho archivu?
Proces vytváření metadat je ovlivněn požadavky přistupu. Velká část toho, co děláme je podmíněna otázkou přístupu, protože je to požadavek našich sponzorů.
Kdy vytváříte metadata?
Kdykoliv je potřeba.
Když máte například 20 různých verzí, digitalizujete a archivujete každou z nich?
Nemůžeme si to dovolit, ale kdybychom získali podporu od sponzora, bylo by to možné.
Jaký software a server používáte?
Nepoužíváme servery. Jednak si to nemůžeme dovolit a také tato oblast zatím ještě nebyla dostatečně prozkoumaná v souvislosti s uchováním/konzervací materiálů (preservation).

archiv MACE

Překlad do českého jazyka: Lucia Udvardyová

Rozhovor vznikl v rámci projektu podpořeného MŠMT v NPVII-E (lidské
zdroje) "Metodika výuky a formy vědecké spolupráce s použitím
audiovizuálních archívů v mezioborovém prostředí".