fulltext
klíčová slova
a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  o  p  q  r  s  t  u  v  w  x  y  z Media Libraries @ South African Broadcasting Corporation

Otázky ohledně Media Libraries v rámci South African Broadcasting Corporation.


Media Libraries

Jak vznikl váš archiv?
Instituce SABC (South African Broadcasting Corporation) vznikla v roce 1936, archiv rozhlasový archiv v roce 1964. Televize v Jihoafrické republice vznikla až později. Naše první televizní vysílání se uskutečnilo až v roce 1975 a posléze vznikly první televizní archivy.
Jakou strukturu má váš archiv? Jaký druh materiálu do něj vkládáte?
Je to archiv rozhlasu a televize a proto naše sbírky obsahují starší programy a související materiály.
Je to fyzický nebo internetový archiv?
Zatím jsme stále fyzický archiv.
Jazyk archivu?
Materiál archivujeme ve všech oficiálních jazycích Jihoafrické republiky – angličtina, afrikánština, jazyky Zulu, Xhosa, Swazi, Pedi, SeSotho, Tswana, Venda, Tsonga.
Jak zvyšuje váš archiv zájem o instituci, která jej zastřešuje?
Vydali jsme několik CD, videí. Náš materiál je k dispozici zájemcům jako jsou produkční společnosti nebo reklamní agentury.
Můžete nám něco říct o tvorbě samotného archivu, co se týče redakční stránky, přístupu, atd?
Denně dostáváme materiál od studií. Rozhlasový materiál dostáváme v elektronické formě přes systém Netlog. Systematicky procházíme materiálem, a označujeme co má byt archivováno. Označený materiál nahráváme na CD, které následně katalogizujeme v elektronickém systému NDM (Natural Archive Management).
Jakým způsobem se stane nový titul součástí vašeho archivu?
Rozhlasový materiál dostáváme ihned po odvysílání přes elektronický systém Netlog. Předtím jsme buď dostali čtvrť palcovou pásku od producentů nebo jsme si pásku vyzvedli přímo ze studií.
Co se týče televizního vysílání, páska je doručena do video knihovny a odtamtud putuje do archivu.
Spolupracujete s dalšími podobnými archivy?
Ano, zejména co se týče konzultování. Také máme dohody s jinými archivy o vzájemné výměně materiálu.
Se kterým archivy nebo institucemi spolupracujete?
Nelson Mandela Foundation
South African History Archive (SAHA)
National Film, Video and Sound Archive
Mayibuye Archive
M-Net
eTV
Jakými kolaborativními nástroji disponuje váš archiv?
Poskytujeme různé služby, jako např. restaurování zvuku, výměna materiálu a konzultace ohledně vybavení.
Máte problémy s autorskými právy?
Hlavním problémem je: Kdo vlastní dané dílo? Je to složité, zejména u starších titulů.
Co byste poradila audiovizuálním archivům v oblasti autorských práv?
Úzce spolupracovat s právnickým oddělením aby bylo jasné, kdo je vlastníkem autorských práv k danému dílu. Tento záznam přidat do katalogu, používat formulář „Vydání“ při pořizování nového materiálu se souhlasem autora titulu k uveřejnění nebo odvysílání titulu.
Je veřejný interface jediný, kterým momentálně disponujete, nebo máte i další interface k archivům, pro interní účely, internet, atd?
Momentálně máme jen veřejný interface. Naše webová stránka je nová a ještě není úplně hotová.
V jakých formátech uchováváte archivovaný materiál?
Rozhlas: čtvrť palec, kazety, DAT, CDR, DVD, 78 rpm disk, acetátový disk, minidisk. TV: C formát, VHS, Betamax, atd.
Jakým způsobem vytváříte metadata pro váš materiál?
Systém NDM nám umožňuje vytvořit tolik oblastí, kolik potřebujeme. Je to volný textový program a proto je výkonný.
Kdy vytváříte metadata?
Při katalogizaci každého nového programu je nutné vytvořit adekvátní metadata. Probíhá to na denní bázi.
Jestli máte například 20 různých verzí, digitalizujete a archivujete všechny?
Ne, digitalizujeme jen nejlepší nebo poslední verzi.
Kdo zpravuje tenhle systém? Vyvíjíte jej v rámci instituce nebo jej vyvíjí externí společnost?
NDM je německý systém pro účely katalogizace.
DALET je používán pro účely rozhlasu
Jaký software a server používáte?
NDM a DALET.

Autor rozhovoru: Lucia Udvardyová, rozhovor veden přes email.

Překlad do českého jazyka: Lucia Udvardyová

Rozhovor vznikl v rámci projektu podpořeného MŠMT v NPVII-E (lidské
zdroje) "Metodika výuky a formy vědecké spolupráce s použitím
audiovizuálních archívů v mezioborovém prostředí".